Det skal alltid lønne seg å ha et partnerskap med Wattif EV. Her kan du lese mer om våre partnerskap- og finansieringsmodeller:

Nøkkelferdig løsning

Wattif er ansvarlig for installasjon, drift, vedlikehold og finansiering av ladepunktene. 

Wattif drifter og eier ladeinfrastrukturen og tilrettelegger for et langsiktig kundeforhold, der alle parter får en del av overskuddet. 

Det er ingen krav til investering for deg som kunde. Wattif EV er totalleverandør og dekker alle driftskostnader. 

Fullfinansiering

Delt eierskap

Wattif og du som kunde er likestilte partnere og deler finansiering, eierskap og overskudd. 

Dette løsningen er ideell for deg hvis du har mulighet til å ta deler av finansieringen selv.

Wattif EV opererer og vedlikeholder ladepunktene, og vi deler alle driftsutgifter.

Delt eierskap

Fullt eierskap

Du tar investeringen selv, men bruker Wattif EV løsning til å drifte ladepunktene.

Wattif har ansvar for drift og vedlikehold, og nettoinntektene deles deretter.

Dette pakketilbudet passer perfekt for de som allerede har begynt å investere i ladere, men som ønsker å bruke en spesialist til å håndtere den operative siden.

Vi deler alle driftsutgifter.

Fullt eierskap

Månedsabonnement

En fastprisløsning der du kan velge investeringsnivået og fastsette en månedlig avgift for løpende drift og vedlikehold. 

Denne pakken er perfekt for de som ønsker å tilby lading for elektriske kjøretøy som en fordel, uten å generere eller dele inntekter.

Wattif dekker alle driftskostnader. 

Hvorfor velge Wattif EV?

Kontakt oss gjerne for å høre om mulighetene for din parkeringsplass.